BMW Oslo Maraton 2020 avlyst – går virtuelt!

Under er vår pressemelding:

Grunnet Covid-19 og usikkerheten som knyttes til avvikling av større arrangementer vil BMW Oslo Maraton ikke være mulig å gjennomføre som planlagt. Forbud mot store folkeansamlinger og krav om strenge smitteverntiltak gjør det umulig å samle nærmere 25 000 løpere på Rådhusplassen 19. september.

  • Vi jobber hver dag med å senke terskelen for fysisk aktivitet. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal få muligheten til å delta på vårt arrangement. I år vil det dessverre ikke være mulig å arrangere Oslo Maraton slik vi er vant til. Mye kan skje før 19. september, og når myndighetene kommer med en ny vurdering av smitteverntiltakene for høsten er det mulig de vil lette på det som er gjeldende i dag.  Vi tror likevel ikke det vil gi oss muligheten til å lage en god og trygg gjennomføring av arrangementet. Vi ser at en folkeansamling på opp mot 100 000 mennesker inkludert publikum ikke er forsvarlig og velger derfor å avlyse, sier Oslo Maraton

På spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet om deriblant Oslo Maraton kan gå som planlagt i september, skriver helseminister Bent Høie (H) på e-post:

  • Regjeringen har varslet at det ikke vil bli åpnet for arrangementer for over 500 personer før tidligst 1. september. Hva som skjer etter 1. september er vanskelig å si noe sikkert om, men kravet om å legge til rette for minst en meters avstand på alle større arrangementer vil trolig gjelde hele 2020. Med et slikt krav vil det være vanskelig å gjennomføre de arrangementene som nevnes her.»

I fjor var det nesten 23 000 påmeldte og Oslo Maraton siktet mot et potensielt utsolgt arrangement den 19. september før det ble full stopp i midten av mars da Norge stengte ned. Hvert år har det tradisjonsrike løpet satt farge på hovedstaden, men i år vil løpet bli annerledes, uten en geografisk grense.

  • Vi synes det er veldig kjedelig å ikke få muligheten til å invitere våre løpere til Oslo den 19. september, men vårt mål er alltid å legge til rette for at alle skal få muligheten til å oppleve løpeglede og fysisk mestring. Denne pandemisituasjonen gir oss to valg. Avlyse og vente til neste år, eller tenke alternativt. Vi har gått for det siste, og gleder oss til å invitere hele Norge, og verden til en virtuell løpefest 19. september, sier arrangøren.

Oslo Maraton ble først arrangert i 1981. Kun en gang tidligere har løpet blitt avlyst, i 2003. Den gang var det for få påmeldte som var grunnen. Nå som de fleste store arrangementer må avlyse vil en virtuell utgave av Oslo Maraton gi nye muligheter.

  • Nå som beslutningen om å avlyse er tatt så ser vi fremover. Oslo Maraton har en helt egen atmosfære som brer seg utover rådhusplassen og rundt i løypa, denne ønsker vi etter beste evne å gjenskape. Det blir en utfordring som vi gleder oss til å ta fatt på. Den 19 september skal fortsatt bli en minnerik dag, avslutter Oslo Maraton

  

Alle som er påmeldt BMW Oslo Maraton 2020 vil motta en e-post med mer informasjon vedrørende sin påmelding.

Ønsker du å delta på den virtuelle utgaven av BMW Oslo Maraton? Meld deg på her

 

For ytterligere kommentarer kontakt:

Presseansvarlig, Edwin Ingebrigtsen
mob.: 47623281
e-post:
edwin@oslomaraton.no

 [:en]

Read our press release:

Due to the threat of Covid-19 and the uncertainty associated with arranging major events, it is not possible to arrange the (?) BMW Oslo Maraton as planned. Prohibition of large public gatherings and strict infection control makes it impossible to gather close to 25,000 runners in Oslo, September 19th 2020.

Every day we work towards lowering the threshold for physical activity. We want to create a race event where everyone has the opportunity to participate. This year, unfortunately, it will be very difficult to organize the BMW Oslo Maraton the way we would like to. The situation could change before September 19th, and when the government in Norway will announce their decisions for this fall they might ease on the rules and guidelines enforced today. We still do not think they will ease enough to make it possible for us to arrange the BMW Oslo Marathon. Gathering a crowd with close to 100,000 people including the spectators is not safe and therefore we choose to cancel our event”, says Oslo Marathon

In 2019 almost 23,000 people signed up for BMW Oslo Maraton, and this year they were looking forward to a potentially sold-out event. But when the shutdown of Norway happened in March the entries stopped. For almost 40 years Oslo Maraton has colored the streets of the capital with running and joy, but this year the race will be different and without a geographical boundary.

“We think it is very sad that we are not be able to invite our runners to Oslo this year, but we still want to give them the opportunity to experience joy through running, and the sense of achievement crossing a finish line can give you. The pandemic gives us two choices. We can cancel and wait til next year, or think outside the box and create an alternative. We chose to think outside the box, and are happy to invite all of Norway or even the world to a virtual race on September 19th”, says the organizer.

Everyone signed up for BMW Oslo Marathon 2020 will receive an email with further information about their entry.

Sign up for the virtual version here

For further comments contact:

Press officer, Edwin Ingebrigtsen
phone: +47 47623281
e-mail:
edwin@oslomaraton.no

MONICA
GUTUEN

AMBASSADØR

Alder: 45

Bosted: Bærum

Distanse under BMW Oslo Maraton 2020:
Jeg løper halv, og satser selvsagt på å ha det bredeste smilet hele veien.

Tidligere deltagelse på Oslo Maraton:
«10 for Grete» 2013, Halvmaraton 2014 og 2015, 2017 og 2018 og maraton i 2019.

Tre ord som beskriver meg:
Utadvent, Smilende, Energisk

Instagram: @muddylicious