RUN FOR CHARITY

BMW Oslo Maraton har samarbeid med de veldedige organisasjonene Aktiv mot kreft, Right to play og Zuccarello Stiftelsen. Ved påmelding til BMW Oslo Maraton har du muligheten til å støtte disse organisasjonene, ved å donere et beløp. Aktiv mot Kreft, Right to play og Zuccarellostiftelsen er avhengig av donasjoner for å kunne fortsette sitt veldedige arbeid. 

Du kan også melde deg på via en av disse organisasjonene, og løpe for dem under arrangementet. Les mer om dette i informasjonen under.

Trykk på den organisasjonen du vil lese mer om. 

Kjøp startplass til Oslo Maraton gjennom Right To Play  og startavgiften går uavkortet til deres arbeid med å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna.

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. I krise og konflikt gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også viktig for læring, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter.

Right To Play er tilstede i 15 land og hvert år får 2,3 millioner barn lek inkludert i sin hverdag.

Løp for Aktiv mot kreft under Oslo Maraton 2023!
Aktiv mot kreft er veldedig samarbeidspartner til BMW Oslo Maraton. Du kan enten bidra til vårt arbeid ved å donere til Aktiv mot kreft i påmeldingsløsningen, eller melde deg på Aktiv mot kreft sitt lag på Oslo Maraton HER.

Aktiv mot kreft setter stor pris på Oslo Maraton, som støtter vårt arbeid gjennom vår rolle som veldedig samarbeidspartner!

OM AKTIV MOT KREFT

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. For å få til dette etablerer stiftelsen Pusterom, trenings- og aktivitetssentre for kreftpasienter på norske sykehus. Dette gjør vi fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling. Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten. På Pusterommet får kreftpasienter kyndig veiledning av fagpersoner i et sosialt og trivelig miljø i trygge rammer, noe som er viktig for mennesker som er rammet av kreft. Aktiv mot krefts mål er at alle kreftsykehus i Norge som ønsker skal få Pusterom. Det er nå etablert 16 Pusterom rundt omkring i Norge.

Stiftelsen støtter også forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft i Norge og USA, og utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.

Les mer om stiftelsens arbeid på aktivmotkreft.no og følg oss gjerne på sosiale medier @aktivmotkreft.

Aktiv mot kreft ble stiftet av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007. Aktiv mot krefts inntekter kommer i stor grad fra næringslivet og prosjekter relatert til fysisk aktivitet. Vi tilbyr både privatpersoner og ansatte i bedrifter muligheten til å delta på populære idrettsarrangementer, hvor hele startkontingenten går til Aktiv mot kreft. Fysisk aktivitet for friske mennesker bidrar med andre ord til å bedre livskvaliteten til kreftsyke.

Sammen med norsk næringsliv og aktive nordmenn ønsker vi å gjøre en forskjell.

LØP OSLO MARATON FOR ZUCCARELLOSTIFTELSEN

Vil du løpe for at flere barn og ungdom skal kjenne på den samme idrettsgleden du selv kanskje tar for gitt fra egen oppvekst? Da vil vi gjerne at du skal løpe sammen med Zuccarellostiftelsen.

Zuccarellostiftelsen har som formål å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at flere får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Hovedaktiviteten vår er å bidra med økonomisk støtte til klubber, lag, samt foresatte gjennom klubbtilskudd og personstipend.

OM ZUCCARELLOSTIFTELSEN

Breddeidretten er den viktigste inkluderingsarenaen i Norge utenfor skolen, men det er ikke gitt at alle får delta. Det er mye skam i Norge rundt det å ikke ha råd til det alle liksom skal ha råd til, og spesielt når det går utover ens egne barn. I tillegg til økonomiske barrierer, ser vi at det ofte er sosiale eller kulturelle årsaker som skaper ulike barrierer for at barn kan delta. Disse barrierene jobber Zuccarellostiftelsen for å bryte ned – slik at alle barn skal kunne delta regelmessig i idrett og fysisk aktivitet.

Det var i 2016 at en av Norges største idrettsutøvere tok initiativet til å opprette en stiftelse som jobber for at ingen barn og unge skal stå på sidelinjen. Som Mats ville sagt; Det at vi i Norge har barn og unge som ikke får oppleve den samme gleden som idretten har gitt meg opp gjennom årene – på grunn av barrierer som stort sett kommer ned til økonomi – det kan vi ikke la være å gjøre noe med. De færreste kommer til å satse profesjonelt på sin idrett, men de erfaringene og opplevelsene man får – mestring, idrettsglede og det å være en del av et lag eller et fellesskap – det er uvurderlige erfaringer som bidrar til livsmestring.

Så hvorfor betaler vi treningskontingenter, lisenser, egenandeler og utstyr over hele landet? Ikke for at Lise eller Abdi skal bli mest i fotball eller bordtennis, men for at de skal kjenne på tilhørighet!

Les mer på zuccarellostiftelsen.no

Zuccarellostiftelsen er ny partner til Oslo Maraton 2024. Ta kontakt med partneransvarlig Øystein Moen,
oystein@zuccarellostiftelsen.no, for å melde på deg og dine kolleger, og bestille Zuccarellostiftelsen løpetrøye i riktig størrelse.

 

MONICA
GUTUEN

AMBASSADØR

Alder: 45

Bosted: Bærum

Distanse under BMW Oslo Maraton 2020:
Jeg løper halv, og satser selvsagt på å ha det bredeste smilet hele veien.

Tidligere deltagelse på Oslo Maraton:
«10 for Grete» 2013, Halvmaraton 2014 og 2015, 2017 og 2018 og maraton i 2019.

Tre ord som beskriver meg:
Utadvent, Smilende, Energisk

Instagram: @muddylicious