Stengte veier 16. september

Arrangeres i år LØRDAG 16. september

Dette vil beklageligvis i større eller mindre grad få konsekvenser for beboerne i området rundt løypa. Se løypekart her.

Parkeringsrestriksjoner vil tre i kraft kl 00:00 natt til lørdag 16. september. Løypa vil fra kl 05:00 stenges gradvis, med en total stenging 07:45.

All kjøring i løypa er forbudt! Dermed vil alle veier og parkeringsplasser som munner ut i løypa bli sperret. Forbudet mot kjøring gjelder også beboere med oppkjørsel eller garasje som munner ut i løypa.

Traseen stenger kl. 07:45 og vil være stengt frem til kl. 20:00. Anbefaler at alle som planlegger å kjøre bil gjør dette før kl 05:00 lørdag.

Det vil også bli innført parkeringsrestriksjoner i området. Hele løypa vil bli skiltet med «stopp forbudt» og alle biler som er parkert her vil bli tauet bort. Vi ber beboere vennligst om å følge skilting i sitt nærområde. Dette vil bli satt ut på forhånd iht. gjeldende regler, i god tid før løpet. Beboere som blir sperret inne og kan komme til å ha behov for å kjøre mens løpet pågår, anbefales å parkere bilen utenfor løypa på forhånd.

Også buss og trikk vil i større eller mindre grad bli påvirket. Se ruter.no for mer informasjon.

Det vil ikke være mulig å krysse løypa på noen punkter i traseen med bil.

Som gående så vil det være flere steder der løypen kan krysses. Vi kommer i år til å sette opp tre overgangsbroer der publikum kan krysse løypen.

  • Egertorget
  • Rådhusgata
  • Vestbanen/Aker Brygge/Nesoddbåtene

Vi anbefaler at alle som ikke absolutt må kjøre inn i sentrum lørdag 16.september lar bilen stå og benytter seg av kollektiv transport eller går/sykler. Både Ring 1 og Ring 3 vil ikke bli berørt av løypetraseene til BMW Oslo Maraton så her vil trafikken gå som normalt.

Vi har også opprettet en egen informasjonstelefon der beboere, publikum, forretningsdrivende etc kan ringe inn og få nærmere informasjon.  Ved spørsmål angående redusert fremkommelighet, ønsker vi at dere tar kontakt med oss, og ikke nødetatene eller Politiet. Ring telefonnummer + 47 45 91 43 30 så skal vi prøve å svare så godt vi kan dersom det er noe du lurer på!

For mer informasjon se «Deltagerinformasjon» på oslomaraton.no

Merk at det vil bli spilt musikk på enkelte steder i løypa. Vi ønsker alle velkommen til å delta på folkefesten!

Med vennlig hilsen Oslo Maraton

MONICA
GUTUEN

AMBASSADØR

Alder: 45

Bosted: Bærum

Distanse under BMW Oslo Maraton 2020:
Jeg løper halv, og satser selvsagt på å ha det bredeste smilet hele veien.

Tidligere deltagelse på Oslo Maraton:
«10 for Grete» 2013, Halvmaraton 2014 og 2015, 2017 og 2018 og maraton i 2019.

Tre ord som beskriver meg:
Utadvent, Smilende, Energisk

Instagram: @muddylicious