Aktiv mot kreft

Delta for Aktiv mot kreft

Løp for Aktiv mot kreft under Oslo Maraton 2020- virtual edition. Aktiv mot kreft er veldedig samarbeidspartner til BMW Oslo Maraton. Du kan enten bidra til vårt arbeid ved å donere til Aktiv mot kreft i påmeldingsløsningen, eller melde deg på via https://aktivmotkreft.no/arrangement/oslo-maraton-2020/

Aktiv mot kreft setter stor pris på Oslo Maraton som støtter vårt arbeid gjennom vår rolle som veldedig samarbeidspartner!

Om Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. For å få til dette etablerer stiftelsen Pusterom, trenings- og aktivitetssentre for kreftpasienter på norske sykehus. Dette gjør vi fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling. Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten. På Pusterommet får kreftpasienter kyndig veiledning av fagpersoner i et sosialt og trivelig miljø i trygge rammer, noe som er viktig for mennesker som er rammet av kreft. Aktiv mot krefts mål er at alle kreftsykehus i Norge som ønsker skal få Pusterom. Det er nå etablert 16 Pusterom rundt omkring i Norge.

 

Stiftelsen støtter også forskning på effekten av fysisk aktivitet og kreft i Norge og USA, og utdanner AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.

 

Les mer om stiftelsens arbeid på aktivmotkreft.no og følg oss gjerne på sosiale medier @aktivmotkreft

 

 

Grete_AMK

 

Aktiv mot kreft ble stiftet av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007. Aktiv mot krefts inntekter kommer i stor grad fra næringslivet og prosjekter relatert til fysisk aktivitet. Vi tilbyr både privatpersoner og ansatte i bedrifter muligheten til å delta på populære idrettsarrangementer, hvor hele startkontingenten går til Aktiv mot kreft. Fysisk aktivitet for friske mennesker bidrar med andre ord til å bedre livskvaliteten til kreftsyke.

Sammen med norsk næringsliv og aktive nordmenn ønsker vi å gjøre en forskjell.

Samarbeidspartnere

Øvrige samarbeidspartnere

Veldedige partnere