Aktiv mot kreft

Delta for Aktiv mot kreft

Aktiv mot Kreft er veldedig samarbeidspartner med BMW Oslo Maraton.

Delta for Aktiv mot kreft i BMW Oslo Maraton! Vi har plasser på alle distanser: 10 for Grete, halvmaraton og maraton.

Pris:          1350,-

Prisene inkluderer startnummer, t-skjorte fra Aktiv mot kreft og engangslisens.

Meld deg på gjennom vår påmeldingsløsning

Om Aktiv mot kreft

Kreft er en sykdom mange har et forhold til, enten fordi man selv har vært syk, eller fordi familiemedlemmer, venner eller kolleger har fått diagnosen. Forskning viser at fysisk aktivitet kan være verdifullt for kreftpasienter både mens behandlingen pågår og i rehabiliteringsfasen. Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. For å få til dette etablerer vi Pusterom, trenings- og aktivitetssentre for kreftpasienter på norske sykehus. Vi finansierer etableringen av Pusterommene og gir sykehusene midler til drift de tre første årene. På Pusterommet får kreftpasienter kyndig veiledning av fagpersoner i et sosialt og trivelig miljø i trygge rammer, noe som er viktig for mennesker som er rammet av kreft. Vårt mål er at alle kreftsykehus i Norge som ønsker skal få Pusterom.

AMK_pusterom

Grete_AMK

 

Aktiv mot kreft ble stiftet av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007. Aktiv mot krefts inntekter kommer i stor grad fra næringslivet og prosjekter relatert til fysisk aktivitet. Vi tilbyr både privatpersoner og ansatte i bedrifter muligheten til å delta på populære idrettsarrangementer, hvor hele startkontingenten går til Aktiv mot kreft. Fysisk aktivitet for friske mennesker bidrar med andre ord til å bedre livskvaliteten til kreftsyke.

Sammen med norsk næringsliv og aktive nordmenn ønsker vi å gjøre en forskjell.

Øvrige samarbeidspartnere

Veldedige partnere