Betingelser for å være frivillig på Oslo Maraton

Oslo Maraton vil lagre de data som du legger inn i registreringsskjemaet så lenge du deltar og er tilknyttet som frivillig på arrangementet. Dette er nødvendig for å gjøre kommunikasjonsflyten lettere og for å tilrettelegge din deltagelse som frivillig på en best mulig måte.

Oslo Maraton forventer at folk er sitt ansvar bevisst og forholder seg til det frivillige arbeidet på arrangementet på samme samvittighetsgrunnlag som hos andre arbeidsgivere.

Når du har avtalt arbeid og jobbedager på Oslo Maraton forplikter du deg til å gjøre ditt ytterste for å gi beskjed på et så tidlig tidspunkt som mulig hvis du ikke har mulighet til å stille til avtalte dager/tid. Goder fra våre samarbeidspartnere gis ut til frivillige under forutsetning at man jobber som avtalt eller leverer sykemelding. Manglende gyldig fravær kan medføre at du blir fakturert for kostnaden av eventuelt mottatt utstyr/antrekk.[:en]Oslo Marathon will save the data you register in the sheet as long as you are a part of, and attached, to Oslo Marathon as a volunteer at the event. This is necessary to make the communication as good as possible and to facilitate your participation as a volunteer in the best way we can.

Oslo Marathon expect that people are aware of their responsibility and relate to the volunteer engagement at the event in the same way they relate to other jobs.

When you have signed up for a job and a shift at Oslo Marathon you commit to do your best for letting us know as early as possible if you wont able to work the shifts you have signed up for. The benefits from our partners is given out to the volunteers on the conditions that you work as agreed or deliver a sick leave. A missing valid absence may lead to a claim for the cost of clothes and equipment handed out.

MONICA
GUTUEN

AMBASSADØR

Alder: 45

Bosted: Bærum

Distanse under BMW Oslo Maraton 2020:
Jeg løper halv, og satser selvsagt på å ha det bredeste smilet hele veien.

Tidligere deltagelse på Oslo Maraton:
«10 for Grete» 2013, Halvmaraton 2014 og 2015, 2017 og 2018 og maraton i 2019.

Tre ord som beskriver meg:
Utadvent, Smilende, Energisk

Instagram: @muddylicious